Ekibimiz

 

Kanguru Kurumu olarak;

  * Konusunda Uzman
  * Kendini özgürce ve özgün şekilde ortaya koyabilen
  * Bireysel farklılıkların öneminin farkında
  * Takım bilinci ve birlik ruhuyla haraket eden
  * Sevgi, güven ve huzur ortamını her an koruyabilen
  * Ev sıcaklığını profesyonel eğitimle birlikte sunan
  * Kendini yenileyen ve geliştiren

duyarlı, bilinçli kişilerden oluşmasına özen göstermekteyiz.

 

Ekibimiz, sevgi, saygı, güven, anlayış, hoşgörü, paylaşım, dayanışma, destek, adalet, sorumluluk gibi temel insani değerleri, kurum kültüründe, ön planda tutmaktadır.

Hem söylediğimiz hem de yaptıklarımızla, çocuklarımıza örnek olduğumuz inancından yola çıkarak, kurumumuz bu değerler çerçevesinde kendini yansıtır.

Böylece, sevmeyi bilen, sevgisini ifade edebilen bireylerin yetişebilmesi için gereken unsurları oluşturduğumuza inanıyoruz.

Etkinliklerde eğitimcinin görevi;

  * Her çocuğun kendi kişilik özelliklerine saygı göstermek
  * Ona bulunduğu gelişim basamağı doğrultusunda yaklaşmak
  * Bilişsel yapılaşma ve gelişimi için gerekli olan deneyimlere
     katılmasını sağlamak ve teşvik etmektir.

Her yaş grubu sınıfta iki öğretmenin üstlendiği görev ve sorumluluklar, aile, çocuk ve idareye karşı eşit ağırlıktadır. Eğitimcilerin birbirleriyle olan uyumları, çocuklar için doğru modeli oluştururken; paylaşım her alanda önceliklidir.