Drama

 

Kendini ifade etme, dil gelişimi, iletişim, hayal gücü ve yaratıcılık yetilerini geliştiren en önemli unsurlardan biri olan dramatizasyon, tüm gün içerisinde oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Bu nedenledir ki her sınıfta bir dramatizasyon köşesi bulunmaktadır. Ayrıca drama konuları pekiştirici bir etkinlik olarak da programda yer almaktadır.