Genel Yaklaşım

 

Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak, onları sevgiyle sarmalamak; kendilerini güvende mutlu hissedecekleri ortamı yaratmak, en doğal görevimizdir.

Bakımın yanı sıra çocuğun gerek,

* Sosyal
* Duygusal
* Zihinsel 
* Fiziksel dörtlü yönlü gelişimi

gerekse de

* Temel alışkanlıkların yerleşmesi
* Olumlu kişiliğin gelişmesi
* Sağlıklı bireylerin yetişmesi ile
* Beyin gelişimi ve yaratıcı potansiyelin ortaya çıkması açısından

Kanguru'da sunulan eğitim programı son derece önemlidir.

Etkinliklerimiz yaş özelliklerine göre seçilir.

Bunlar;

Haftalık konular, tutarlı günlük program, değişken içerikleri, oyun, kitap, sanat, müzik, dramatizasyon, gelişim faaliyetleri, konsantrasyon aktiviteleri, zamanı planlama, kağıt kalem çalışmaları, kavramlar, fiziksel hareketleri destekleyen iç ve dış mekan kullanımı, geziler gibi farklı yönleri destekleyen çeşitli etkinliklerdir.