Etkin Öğrenme

 

GELİŞİMSEL OLARAK TUTARLI BİR EĞİTİMİ DESTEKLER

'Etkin Öğrenme' yaparak öğrenmedir.

Çocuklar;
Doğal malzemelerle deneyim kazanırlar;
Farklı kullanım alanlarını keşfederler;
Yaratıcılıklarını pekiştirip deneyimleri hakkında konuşurlar.

Onlara sunulan ortamlarda tüm beden ve duyularını kullanmaya teşvik edilirler İnsanlarla, çevreleriyle ve materyallerle direkt ilişki kurarlar özgürce hareket ederler üreterek sürece etkin bir biçimde katılırlar.

Beslenme, temizlik, toplanma, kullanılana değer verme gibi temel öz bakım becerilerinide geliştirirler.

Ekibimizin olumlu yaklaşımları ile desteklenen çocuklarımız kendilerini özgürce ifade ederken, problem çözme yetilerini kullanmaları için teşvik edilirler ve saygı, sevgi, sorumluluk gibi değerler doğrultusunda öz disiplinlerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Etkin öğrenme prensibine dayalı olan Kanguru Müfredatı yaş gelişim özelliklerini ve kişisel farklılıkları göz önünde bulundurarak çocuklarımızın kendi potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarını, yaşayarak öğrenmelerini, deneyimleyerek gelişmelerini ve keşfederken eğlenmelerini sağlamaktadır.